Atrakcje Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Rzeka Liswarta. Okolice wsi Nowa Wieś. Rzeka w tym środkowym biegu płynie wąską doliną (przełomem) z licznymi piaszczystymi wzniesieniami, gdzie tworzy dość wysokie, porośnięte lasem klify. W okolicach górnego biegu rzeki utworzony został Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. Wyżyna Wieluńska. Jura Krakowsko-Częstochowska. Pogranicze dwóch gmin - Popów i Miedźno.

Total: PLN0

Details